20 Gennaio 2021

MALANGIANI CHINI

INGREDIENTI:
1 Kg  i malangian picciuli;
½ Kg i  pani ammogghjiatu;
100 gr. i grana grattata;
petrusinu e basilicò tritati;
2 ova;
aggjiu;
ojiu i oliva q.b.;
sali q.b.;

Lavate le melanzane, asciugatele, dividetele a metà e lessatele in acqua leggermente salata. Quando diverranno morbide e cotte mettetele in un colapasta per far perdere l’acqua in

Lavati i malangiani. sciucatili, tagghjiatili  a meta’ e gugghjitili nta l’acqua pocu salata. Quandu sunnu cotti mentili nta nu sculapasta pemmu u caccianu l’acqua. Nci cacciati tutta a pruppa facendu a modo nommu u ruppiti i malangiani.

mbonati u pani nta l’acqua poi u stringiti u caccia l’acqua e u mentiti nta na nzalatera anita a pruppa di malangiati strizzati, nci menti l’agghjiu pezzijatu, u formaggiu, petrusinu e l’ova, mpastati pe nu pocu i tempu e mentiti puru u basilico’ tritatu mpastati ancora e poi cu grabu linchiti i malangiani chi prima scavastuvu, a stu puntu i potiti frijri nta oggjiu d’oliva quandu sunnu cotti nci grattati nu pocu i formaggiu  e cardi cardi vi potiti calari.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *